වසරේ විශිෂ්ටතම ගේය පද සංග්‍රහය – අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත කෘති – විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2022

වසරේ විශිෂ්ටතම ගේය පද සංග්‍රහය – අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත කෘති

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 හි වසරේ විශිෂ්ටතම ගේය පද සංග්‍රහය යන තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

  • ප්‍රේමයයි මනරම් – යමුනා මාලිනී පෙරේරා (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)
  • පමා වී පිපුණු මල් සුවඳයි – වසන්ත කුමාර කොබවක (කර්තෘ ප්‍රකාශන)
  • සඳමඬල වී – පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන හිමි (සූරිය ප්‍රකාශකයෝ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

වසරේ විශිෂ්ටතම ගේය පද සංග්‍රහය