මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ වියුණු අඩවිය

මෙම කලාපය විශේෂයෙන් වෙන් වන්නේ මීට වසර 50 කට පෙර ඔක්තොම්බර් මස 04 දින මෙලොවින් සමුගත් අග්‍රගණ්‍ය ශ්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යාඥයා වන මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාණ සූරීන්ට කරන උපහාරයක් වශයෙනි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ගෞරවය අප මෙසේ එතුමාට පිරිණමමු.