නිවේදනයයි – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 49 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය

2022 වර්ෂයේ පවත්වනු ලබන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 49 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ උපාධිලාභීන්ට 2022.10.14, 15 සහ 16 යන දිනයන්හිදී උපාධි ලෝගු නිකුත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කොට ඇත.

උපාධි ලෝගු ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී විශ්වවිද්‍යාල වෙබ් අඩවියෙහි ඇතුළත් ප්‍රශ්නාවලියක් සම්පූර්ණකර එහි මුද්‍රිත පිටපතක් රැගෙන එන ලෙස ශිෂ්‍යයන් වෙත යවා ඇති ලිපි මගින් දන්වා ඇත. එහෙත් මේ දිනවල පවතින කඩදාසි හිඟය ආදිය සලකා බලා එම ප්‍රශ්නාවලිය මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සම්පූර්ණ කිරීමට පීඨයෙන් කටයුතු සූදානම්කර ඇති අතර ඊට අදාළ වන සබැඳිය පහතින් දැක්වේ.

https://forms.gle/8PbxVUHDvjHYzF527

එම Google පෝරමය පමණක් පුරවා Submit කිරීම ප්‍රමාණවත් වන අතර දෘඪ පිටපත් රැගෙන ඒම අවශ්‍ය නොවන බව වැඩිදුරටත් දන්වමි.

මීට අමතරව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මේ සමග එවා ඇති දෙවන සබැඳියට ද අදාළ ප්‍රශ්නාවලිය පුරවා එවීමට කාරුණික වන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

https://forms.gle/PuexJW3fvdGNit5z6

උපාධි ලෝගුව ලබා ගැනීමේදී මෙම ප්‍රශ්නාවලි පුරවා එවා තිබීම අනිවාර්ය බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

2022.10.12

Notice-49th-Convocation