ජ’පුර ප්‍රේමය – සරසවි උයන මීළඟ ප්‍රේමණීය අත්දැකීම

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න, මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර ,නිලාර් එන් කාසීම් ,බුද්ධදාස ගලප්පත්ති ,යසනාත් ධම්මික බණ්ඩාර,වසන්ත දුක්ගන්නාරාල ,තිළිණ මලලසේකරගේ මිහිරිතම ගීත, ඔවුන් සමඟ ම කියැවීමට

එක්වන්න ඔබත් ජ’පුර `හද විල `එළිමහන් රංගපීඨයට… 2023.01.26 දා සවස 6.00 ට…

sarasavi Uyana

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023