ජ’පුර ප්‍රේමය – සරසවි උයන මීළඟ ප්‍රේමණීය අත්දැකීම

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න, මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර ,නිලාර් එන් කාසීම් ,බුද්ධදාස ගලප්පත්ති ,යසනාත් ධම්මික බණ්ඩාර,වසන්ත දුක්ගන්නාරාල ,තිළිණ මලලසේකරගේ මිහිරිතම ගීත, ඔවුන් සමඟ ම කියැවීමට

එක්වන්න ඔබත් ජ’පුර `හද විල `එළිමහන් රංගපීඨයට… 2023.01.26 දා සවස 6.00 ට…

sarasavi Uyana