චින්තනධාරා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළිදැක්වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ දර්ශනය හා මනෝ විද්‍යා විෂය සංගමයේ සංවිධානයෙන් වාර්ෂිකව එළිදක්වනු ලබන චින්තනධරා ශාස්ත්‍රීය සඟරාවේ සිවුවන කලාපය එළිදැක්වීමේ උත්සවය 2018 ජනවාරි මස 4 වන දින සුමංගල කියවීම ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මෙම උත්සවසභාවට සහභාගී වූ අතර විශේෂ දේශනය පවත්වන ලද්දේ මානව සම්පත් හා කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය දුෂාර් දයාරත්න මහතා විසිනි. පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානි මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් රැසක්ද මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විය.

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023

Launching Ceremony of Chinthanadhara

4th Volume of the “Chinthanadhara” an annually published academic Magazine of the Department of Pali and Buddhist Studies in the Faculty of Humanities and Social Sciences was launched on 4th January 2018 at the Sumangala Reading Hall.

Vice Chancellor, Prof. Sampath Amaratunge, graced the event as the chief guest and the guest lecture was conducted by Dr. Dushar Dayarathna Senior Lecturer in the Department of Human Resource Management in the Faculty of Management and Commerce. Prof. Madagampitiye Wijithadhamma, Head of the Department of Pali and Buddhist Studies and academic members of the Faculty of Humanities and Social Sciences participated in the launching ceremony.

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023