චින්තනධාරා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළිදැක්වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ දර්ශනය හා මනෝ විද්‍යා විෂය සංගමයේ සංවිධානයෙන් වාර්ෂිකව එළිදක්වනු ලබන චින්තනධරා ශාස්ත්‍රීය සඟරාවේ සිවුවන කලාපය එළිදැක්වීමේ උත්සවය 2018 ජනවාරි මස 4 වන දින සුමංගල කියවීම ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මෙම උත්සවසභාවට සහභාගී වූ අතර විශේෂ දේශනය පවත්වන ලද්දේ මානව සම්පත් හා කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය දුෂාර් දයාරත්න මහතා විසිනි. පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානි මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් රැසක්ද මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විය.

Launching Ceremony of Chinthanadhara

4th Volume of the “Chinthanadhara” an annually published academic Magazine of the Department of Pali and Buddhist Studies in the Faculty of Humanities and Social Sciences was launched on 4th January 2018 at the Sumangala Reading Hall.

Vice Chancellor, Prof. Sampath Amaratunge, graced the event as the chief guest and the guest lecture was conducted by Dr. Dushar Dayarathna Senior Lecturer in the Department of Human Resource Management in the Faculty of Management and Commerce. Prof. Madagampitiye Wijithadhamma, Head of the Department of Pali and Buddhist Studies and academic members of the Faculty of Humanities and Social Sciences participated in the launching ceremony.