අ. පො. ස. උසස් පෙළ විභාගය සාර්ථක අයුරින් නිම කළ ඔබට උණුසුම් සුබ පැතුම්..!

අධ්‍යයන වර්ෂ 2022/2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග කඩයිම සාර්ථක ලෙස නිම කළ ඔබට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් පහත සඳහන් සිවු අවුරුදු ගෞරව උපාධි පාඨමාලා පිරිනමනු ලැබේ. මෙහිදි අධ්‍යයනාංශ 16ක් යටතේ උපාධි පාඨමාලා 35ක් හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවන අතර නව උපාධි පාඨමාලා කිහිපයක් ද මෙවර ආරම්භ වී ඇත. උපාධි අපේක්ෂකයන්හට එම පාඨමාලා, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය දෙකෙන්ම හැදෑරීමට අවකාශ සලසා ඇත.