අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භය

අනධ්‍යයන සේවක වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් ඇනහිට තිබු විශ්වවිද්‍යාලයිය අධ්‍යයන කටයුතු අප්‍රේල් මස 18  වනදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු, සියලුම අධ්‍යයනය වර්ෂ සඳහා (දෙවන, තෙවන සහ සිවුවන) අප්‍රේල් මස 23 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

2018 වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන අප්‍රේල් මස 20 වනදා සිට අරම්භකිරීමට කිරීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

 

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023