බෞද්ධ සන්නිවේදන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළිදැක්වීමේ උත්සවය

පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය විශේෂවේදී තෙවන වසර (2018) බෞද්ධ සන්නිවේදන විෂය ඒකකය හදාළ සිසුන් විසින් සංගෘහිත ලිපි ඇතුලත්, ආචාර්ය වසන්ත මෙන්ඩිස් මහතා විසින් සංස්කරණය කරන ලද  ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළි දැක්වීම සහ බුදුදහම හා කලා ශිල්ප විෂය ඒකකයේ විශිෂ්ට ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්  චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 ජුනි මස 26 වන දින ප. ව. 1.00 ට සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023