සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023

February 17, 2023 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Subhasha 2023

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 ට සමගාමීව 2023 පෙබරවාරි මස 16 දින සවස 5.00 ට යෙදී තිබූ මහාචාර්ය බිහේෂ් ඉන්දික සම්පත් මහතාගේ විශේෂ දේශනය නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත 2023 පෙබරවාරි මස 17 වැනිදා සවස 5.00 ට ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී පවත්වනු ලැබේ.

Details

Date:
February 17, 2023
Time:
5:00 pm
Event Category: