සංස්කෘත කවුළුවෙන් සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයේ සුන්දර අර්ථ සොයා යමු

February 19 @ 1:00 pm - 3:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

පෙබරවාරි 21 වැනි දිනට යෙදී තිබෙන ජාත්‍යන්තර මාතෘ භාෂා දිනය නිමිත්තෙන් සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විශේෂ සංකථනය 2024 පෙබරවාරි 19 වැනි සඳුදා ප.ව. 1.00 සිට 3.00 දක්වා විශ්වවිද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්වේ. සංස්කෘත කවුළුවෙන් සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයේ සුන්දර අර්ථ සොයා යමු යන මැයෙන් එදින දේශනය සිදු කරනු ලබන්නේ භාෂා, සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රාසංගික කලා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා විසිනි. ඔබ සැමට ආරාධනා..!

Details

Date:
February 19
Time:
1:00 pm - 3:00 pm
Event Category: