මාර්තු මස 08 වෙනි දිනට යෙදී තිබෙන ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන විද්වත් දේශනය

March 8, 2023 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන විද්වත් දේශනය

මාර්තු මස 08 වෙනිදාට යෙදී තිබෙන ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්වත් කතිකාවත

මාතෘකාව – දේශපාලන හැගීම් පිළිබඳ මාර්තා නුස්භාවුම්ගේ මතය විමසීම.
සම්පත් දායකත්වය – ‌ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ආචාර්ය ආශා නිමාලී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
දිනය – 2023.03.08
වෙලාව- ප.ව. 7.00 සිට 8.00 දක්වා
Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ

මෙහෙයවීම – සිංහල මාධ්‍යයෙනි.

Link: https://learn.zoom.us/j/64808666972?pwd=TXJkbWJMQVFZSWdaSnhtR3IwenRrUT09

Details

Date:
March 8, 2023
Time:
7:00 pm - 8:00 pm
Event Category: