News & Updates

Category

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතා තරඟාවලිය 2023 සඳහා ලියාපදිංචිය දැන් විවෘතයි. ලියාපදිංචිය සැප්තැම්බර් මස 06 වන දින සිට සැප්තැම්බර් මස 10 වන දින පස්වරු 12.00 දක්වා විවෘතයි. ලියාපදිංචිය සඳහා පිවිසෙන්න.. http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/
Read More
කථන ග්‍රන්ථ පැහැදිලිව පටිගත කිරම සඳහා හඬ නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය සහ මයික්‍රොපෝන නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව වැඩමුළුවක් 2023.05.09 දින සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වනු ලැබීය. මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මඟින් කරගෙන යනු ලබන කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන සිසුන් 09 දෙනෙකු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිය දැනුම වර්ධනය කරගන්නා ලදී. මෙම පුහුණු...
Read More
The International Journal of Social Statistics (IJSS) is an open access double-blind peer-reviewed journal, bi-annually (in January and July) published by the Department of Social Statistics, University of Sri Jayewardenepura Sri Lanka. The journal serves as a forum for knowledge dissemination on theoretical works of statistics and applying statistical techniques in any disciplines that fall...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 49 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2023 ඔක්තෝබර්‌ මස 06, 07 සහ 08 යන දිනවල කොළඹ 07, බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පවත්වනු ලැබේ. මෙම උපාධි ප්‍රදානොන්සචය සැසි 09 කින්‌ යුක්ත වචන අතර ඔබට නියමිත සැසිය සහ උපාධි ලෝගු සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර පිලිබඳ තොරතුරු පහත ඇමුණුම් වල සඳහන් වේ. තවද...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රවීණ ජනමාධ්‍ය පුහුණුකරු ජයසිරි ජයසේකර මහතා සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන ජනමාධ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන දිනය: 2023.09.08 වේලාව: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ස්ථානය: විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය, මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පහත සඳහන් පෝරමය සම්පූර්ණ කර එවන අයදුම්කරුවන් අතරින් සුදුස්සන් තෝරාගනු ලැබේ. Form...
Read More
Bon Odori Festival
Bon Odori festival organized by the Department of Languages, Cultural Studies, and Performing Arts will be held on 24th of August 2023 at Ehela Wala from 5:30 pm. The Japanese students are inviting all of you who are interested in Japanese culture.  
Read More
VURD 2023/2024 is organized by the faculty of humanities and Social Sciences of the university of Sri Jayewardenepura under the theme of Embracing Modern Trends in Humanities and Social Sciences. The conference fucuses on uplifting the skills of the undergraduates and providing an exposure to ascertain and share novel knowledge through research related to the...
Read More
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023හි වසරේ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්‍රීය කෘතිය (මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව) තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශ වී ඇති කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. සුඛාවතීව්‍යුහ සූත්‍රය – ලේල්වල අරියධම්ම හිමි (කර්තෘ ප්‍රකාශනයකි) සම්මානිත මහාචාර්ය ආර්. ඒ. එල්. එච්. ගුණවර්ධන ඉතිහාසය හා ඉතිහාසකරණය – එන්. ඒ. විමලසේන (ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ) සිංහල නවකතාකරුවාගේ...
Read More
The Department of Social Statistics offers three honors degree programs in Social Statistics, Business Statistics and Information Technology. It has a proud history of teaching, research, and consulting over almost three decades. The department is currently seeking a suitable qualified candidate for the post of Temporary Computer Instructor. The period of this position is 12...
Read More
In a warm and inclusive ceremony, Chinese students pursuing the Master of Economics degree program offered by the Department of Economics in the Faculty of Humanities and Social Sciences together with the Faculty of Graduate Studies were welcomed to the University on 2nd August 2023 at the Sri Sumangala Auditorium of the Faculty of Humanities...
Read More
1 2 3 4 107