රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය – 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රමුඛ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ කලා කුසලතා සංවර්ධනයට අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරමින් සුවිශේෂී දක්ෂතා සහිත වුවන්ට ජාතික තලයට ප්‍රවිෂ්ට වීමට සහය ලබා දිමෙන් කලාවේ ශාස්ත්‍රීය හා නිර්මාණකරණයේ උන්නතියට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යලිය ප්‍රජාවගේ සක්‍රිය දායකත්වය තහවරු කිරීම රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යයේ සුවිශේෂිතත්වයයි. එබැවින් මෙම වසරේදීත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය – 2017 සඳහා ශිෂ්‍ය, අධ්‍යයන, අනධ්‍යයන නියෝජනයෙන් නර්තන, ගායන, නිවේදන ආදී විවිධ අංශයන්ගෙන් නිර්මාණ කැඳවීම දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී. මේ සම්බන්ධයෙන්  වැඩි විස්තර රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.