නම්නීකරණ වැඩසටහන 2020

නම්නීකරණ වැඩසටහන – 2020
මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
සමාරම්භක උත්සවයේ වැඩසටහන් පෙළගැස්ම
2020 මාර්තු 13 වන දින බණ්ඩාරනායක ශාලාව

පෙ.ව. 7.45 – නවක සිසුන් අසුන් ගැනීම
පෙ.ව. 8.30 – ආරාධිතයන්ගේ පැමිණීම
පෙ.ව. 8.45 – පොල්තෙල් පහන දැල්වීම
පෙ.ව. 8.55 – ආගම සිහි කිරීම
පෙ.ව. 9.00 – විශ්වවිද්‍යාලයීය ගීතය
පෙ.ව. 9.10 – පිළිගැනීමේ කථාව – ජ්‍යෙ. කථිකාචාර්ය ආචාර්ය එළමල්දෙණියේ සාරානන්ද හිමි
සභාපති – නම්නීකරණ කමිටුව 2020
පෙ.ව. 9.20 – ලේඛකාධිකාරී – කේ. ඥානසිරි බි‍්‍රටෝ මහතා සභාව ඇමතීම
පෙ.ව. 9.35 – ශාස්ත‍්‍රපීඨ ශිෂ්‍ය සංගම් සභාපතිගේ සුබ පැතීම
පෙ.ව. 9.40 – මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය පිළිබ`ද ශ‍්‍රව්‍ය-දෘෂ්‍ය වාර්තා වැඩසටහන
පෙ.ව. 9.55 – පීඨාධිපති – මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීන්කෙන්ද මහතා සභාව ඇමතීම
පෙ.ව. 10.15 – උපකුලපති – ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා සභාව ඇමතීම
පෙ.ව. 10.35 – විශේෂ දේශනය – ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා
පෙ.ව. 11.00 – ස්තුති කථාව
පෙ.ව. 11.10 – ජාතික ගීය

ප.ව. 1.00 – 3.00 නවක සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම
මෙහෙයවීම – අධ්‍යයන ශිෂ්‍ය කටයුතු හා ප‍්‍රකාශන අංශය, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

දෙවන දිනය : 2020.03.14 සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.ග00 – 12.00 : අධ්‍යයනාංශ හඳුන්වාදීම
1. අපරාධවිද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 8.00 – පෙ.ව 8.15
2. ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 8.15 – පෙ.ව. 8.30
3. ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 8.30 – පෙ.ව. 8.45
4. ඉංග‍්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 8.45 – පෙ.ව. 9.00
5. ඉංග‍්‍රීසි හා වාග්විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 9.00 – පෙ.ව. 9.15
6. දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 9.15 – පෙ.ව. 9.30
7. දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 9.30 – පෙ.ව. 9.45
8. පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 9.45 – පෙ.ව. 10.00
9. භාෂා, සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප‍්‍රාසාංගික
කලා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 10.00 – පෙ.ව. 10.15
10. භූගෝලවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 10.15 – පෙ.ව. 10.30
11. මානවවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 10.30 – පෙ.ව. 10.45
12. සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 10.45 – පෙ.ව. 11.00
13. සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 11.00 – පෙ.ව. 11.15
14. සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 11.15 – පෙ.ව. 11.30
15. සංගීතය හා නිර්මාණාත්මක තාක්‍ෂණවේද අධ්‍යයනාංශය – පෙ.ව. 11.30 – පෙ.ව. 11.45

ප.ව. 1.00 – 1.45 : ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සුබසාධක අධ්‍යක්ෂ සිසුන් ඇමතීම
ප.ව. 1.45 – 2.30 : ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විනයාධිකාරී සිසුන් ඇමතීම
ප.ව. 02.30 – ප.ව. 02.45 – විවේකය
ප.ව. 2.45 – 3.30: විශේෂ දේශනය – ජ්‍යෙ. කථි. ආචාර්ය ප‍්‍රණීත් අභයසුන්දර මයා (ජීවත්වීමේ කලාව)
ප.ව. 3.30 – 4.15 : විශේෂ දේශනය – ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඥානදාස පෙරේරා මයා (සිසු චිත්තවේග කළමනාකරණය හා මානසික සුවය)
ප.ව. 6ග00 – 8ග30 :වේදිකා නාට්‍ය (විකෘති)

තෙවන දිනය : 2010.03.15 ඉරිදා

පෙ.ව. 8.00 – 10.00 : ‘‘සතිමත් දිවිය’’ ආධ්‍යාත්මික වැඩසටහන
පෙ.ව. 10ග00 – ප.ව. 12ග00 : උපාධි පාඨමාලා සහ පාඨමාලා ක‍්‍රමය හඳුන්වා දීම – මෙහෙයවීම: මහාචාර්ය චාමලී නාහල්ලගේ මිය, ජ්‍යෙ. කථි. ආචාර්ය සුජීව හෙට්ටිආරච්චි මයා
ප.ව. 01.00 – ප.ව. 01.45 – අධ්‍යයන උපදේශනය පිළිබද හදුන්වාදීම – මෙහෙයවීම: මහාචාර්ය යාපාරත්න වීරසේකර මයා
ප.ව. 01.45 – ප.ව. 02.15 – විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් සදහා වැඩසටහන-මෙහෙයවීම: මහාචාර්ය සුනේත‍්‍රා තෙන්නකෝන් මිය
සම්බන්ධීකරණය: ජ්‍යෙ. කථි. ආචාර්ය කුසුමලතා ලංකාමුල්ල මිය
ප.ව. 02ග15 – ප.ව. 02ග30 විවේකය
ප.ව. 02.30 – ප.ව. 03.15 – ශිෂ්‍ය සුභසාධන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානය හදුන්වා දීම – මෙහෙයවීම ජ්‍යෙ. කථි. ආචාර්ය සුනිල් රාජනෙත්ති මයා
ප.ව. 03ග15 – ප.ව. 04ග00 ශාරීරික අධ්‍යාපන ඒකකය හදුන්වාදීම – මෙහෙයවීම: නිශාන්ති විදානගේ මිය
ප. ව. 06.00 – ප. ව. 08.30 : සංගීතමය වැඩසටහන

සිව්වන දිනය : 2020.03.16 සඳුදා

පෙ.ව. 8.00 – 10.00 : අනිවාර්ය ඉංග‍්‍රීසි පාඨමාලාව සදහා කණ්ඩායම් කිරීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණය
පෙ.ව. 10.00 – 11.00 : උපාධිය ස`දහා තොරතුරු තාක්‍ෂණය විෂයයක් ලෙස තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණය
පෙ.ව. 11.00 – 01.00 : උපාධිය ස`දහා ඉංග‍්‍රීසි විෂයයක් ලෙස තෝරා ගැනීමේ ලිඛිත පරීක්‍ෂණය
ප.ව. 01.00 – 03.30 – පුස්තකාලය හ`දුන්වාදීම හා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම

පස්වන දිනය : 2020.03.18 බදාදා

ප.ව. 3.00 – ප.ව 7.00 ශාරීරික අධ්‍යාපන ක‍්‍රියාකාරකම්
මෙහෙයවීම: ශාරීරික අධ්‍යාපන ඒකකය, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

නම්නීකරණ වැඩසටහනේ නිමාව

Download Program>>