This post is also available in: English

සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වන සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ  දෙවන අර්ධවාර්ෂික පර්යේෂණය (3 වන කණ්ඩායම සඳහා ) 2019 ජුනි මස 22 වන  සිට ආරම්භ වේ.

එසේම පළමු අර්ධවර්සික පරීක්ෂණය (4 වන කණ්ඩායම සඳහා) 2019 ජුනි මස 30 දින සිට ආරම්භ වේ.

පුනර් පරීක්ෂණ සඳහා 2015 ජුනි මස 15 දිනට පෙර  අයදුම් කල යුතු අතර එම  අයදුම්පත්‍ර  පහතින් ලබාගත හැකිය.

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>> 
පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්පත පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >> 

පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය Doc>>
 පුනර් පරීක්ෂණ අයදුම්තපත දෙවන අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණයPDF >>

විභාග කාල සටහන>>