අන්තර් අධ්‍යයනාංශ වාග් විශාරද තරගාවලිය 

“විචක්ෂනශීලි වාග් විශාරදයින් පුනරාගමනය කරනු වස් මාර්ගෝපදේශනය”

තරඟය පිළිබඳ විස්තර

අන්තර් අධ්‍යයනාංශ අතර පැවැත්වේ
අපේක්ෂිත කණ්ඩායම් ප්‍රමාණය 15 කි
කණ්ඩායම් තරඟයකි
තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගන්නා අනුපිළිවෙලට කණ්ඩායම් ඉදිරි වටයන්ට තේරී පත්වේ
තරඟාවලිය පුරාවටම ලකුණු දීමේ පටිපාටිය මත දක්ෂතම “වාග් විශාරදයා” තෝරනු ලැබේ

පළමු වටය සහ දෙවන වටය 

තරඟය සඳහා එකක් අධ්‍යනාංශයකින් තරඟ කරුවන් 03කුට සහභාගී විය හැකිය

එක කණ්ඩායමක් සඳහා වෙන් කෙරෙන කාලය විනාඩි 20කි.

පළමු විනාඩි 5 – පළමු කථිකයා
දෙවන විනාඩි 5 – දෙවන කථිකයා
තෙවන විනාඩි 5 – තෙවන කථිකයා
සිවුවන විනාඩි 5 – සමාලෝචනය

එක කණ්ඩායමකට අදාළ තරඟ තේමාවන් පෙර දිනයන්හි දී තුන්ඩු දැමීම මගින් ලබාදෙනු ලැබේ
කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් තිදෙනාම අදාළ තේමාව ඔස්සේ තමාකථාව ගොනුකළ යුතු අතර සමලොචනයෙහිලා කතාවේ සම්පීඩනයක් බලාපොරොත්තුවේ
එක සාමාජිකයෙකුට ලකුණු 100 බැගින් කණ්ඩායමට ලකුණු 300කි
කේවල හා සාමුහික වශයෙන් එක එක කණ්ඩායමට ලකුණු ලබාදේ
එක එක කණ්ඩායම විසින් ලබාගන්නා ලකුණු අතරින් වැඩිම ලකුණු ලබාගන්නා කණ්ඩායම ඉදිරි තරඟ වටයන් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි

 අවසන් වටයේ තරඟ 

පෙර වටයන් සඳහා අදාළ වන තරඟ විස්තර, කොන්දේසි ඒ අයුරින්ම බලපැවැත්වෙන අතර අවසන් වටය සඳහා සංවිධායක මණ්ඩලය මගින් එක් ක්ෂේත්‍රයක් ලබාදෙන අතර එය නිර්මාණශීලි අයුරින් ඉදිරිපත් කිරීම අදාල කාණ්ඩයම සතු වගකීමකි.

තරඟ කොන්දේසි

තරඟකරුවන් සම්බන්ධව

තරඟය සඳහා සහභාගී වන තරඟ කරුවන් 03 නා පහත පරිදි විය යුතුය

උදා: දෙවන වසර – 01
තෙවන වසර – 01
සිවුවන වසර – 01 (සාමාන්‍ය උපාධි)
අතිරේක – 03 (ඕනෑම වසරකින්)

මෙහිදී සිවුවන වසර නියෝජනය කිරීමට අපහසු වන අවස්ථාවෙදී එම අවස්ථාව අධ්‍යයනාංශයේ සාමාන්‍ය උපාධි හදාරණ ශිෂ්‍යයෙකුට/ශිෂ්‍යාවකට හෝ දෙවන, තෙවන වසර ආදී ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකුට/ශිෂ්‍යාවකට ලබාගත හැකිවේ.
කණ්ඩායමේ සත්‍රී/පුරුෂ මිශ්‍රණයක් විය යුතු අතර කිසි විටෙකත් තනි පර්ශවක් (ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ) නියෝජනය නොකළ යුතුය.
තරඟය පවත්වන දිනයේදී කණ්ඩායමේ සමජික් 06 දෙනාම ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සැලකිලිමත් කමක් දැක්විය යුතුය.
තරඟයට ඇතුළුවන කණ්ඩායම තරඟය අතරතුරදී ඉවත් විය නොහැකිය.
මෙම පළමු තරඟය සඳහා සහභාගී වන වැඩිම ලකුණු ලබාගන්නා කණ්ඩායම අතරින් හරි අඩක් දෙවන වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබන අතර අවසන් වටය සඳහා වැඩිම ලකුණු ලබාගන්නා කණ්ඩායම් 4 තෝරාගනු ලැබේ.
අවසන් වටයේ තෙමා සඳහා එක ක්ෂේත්‍රයක් සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙනු ලැබේ.
තරඟකරුවන් 03 දෙනාම සමාන කාලයක් තම කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට වෙලාව හිමිවේ. සමාලෝචනයට සමාන ලකුණු හිමිවේ.
සමාලෝචනය උදෙසා කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් 3 දෙනාම සහභාගී වීම අනිවාර්ය වේ.
මෙහිදී එක එක තරඟකරුවනට වේලාව සම්බන්ධව දැනුම් දීම සිදුවන්නේ පහත පරිදිය.

කණ්ඩායම් තරඟකරුවන් සඳහා වෙන වෙනම වර්ණයන් හිමිවේ
පළමු තරඟකරු – කහ
දෙවන තරඟකරු – නිල්
තෙවන තරඟකරු – කොළ

එක් එක් අධ්‍යයනාංශයට තම කථනය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිර්මාණශීලි අයුරින් වේදිකාව සකස්කරගත හැකිය. ඒ සඳහා විනාඩි 2ක කාලයක් පමණක් හිමිවේ. විනාඩි 02 කට වඩා වේදිකා සැරසීම සඳහා යොදාගැනීම කණ්ඩායමේ ලකුණු අඩු වීමට හේතුවක් වේ.
කිසිඳු විටෙක විනිශ්චය මණ්ඩලයට අභියෝග නොකළයුතු අතර විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අවසන් තීරණය වේ.

තරග තේමා

තරග තෙමා ලබාදීම ආල තරගය පවත්වන දිනයට පෙර දිනයකදී සිදු වේ.

උදා: අපට සුපිරි බලයක් තිබුනිත්, මම ඉදෙන ගන්න කැමතියි, මේ අපේ විශිෂ්ටතම දිනයයි, ඇත්තටම අපි කවුද?

තරග නිර්ණායක 

 1. හදුන්වාදීම
 2. කතාවේ අඩංගු කරුණුකථන විලාසය
 3. අංග චලනය
 4. කථන විලාසය
 5. ආචාරශීලි බව
 6. භාෂාව භාවිතය
 7. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීම
 8. අන්තර් සන්නිවේදනය
 9. කණ්ඩායම් හැඟීම
 10. කාල කළමනාකරණය
 11. කණ්ඩායම් කථා සාරාංශය
 12. කණ්ඩායම් සාමාජිකයින් අතර කරුණු ගලායාමේ විලාසය

ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය 

අදාළ නිර්ණායකයන්ට අදාලව එක සාමාජිකයෙකුට ලකුණු 100 බැගින් මුළු කණ්ඩායමටම ලකුණු 300 බැගිනි. සමාලෝචනය සඳහා ලකුණු 100කි. ඒ අනුව මුළු ලකුණු 400කි.

වැඩිම ලකුණු ලබාගන්න කණ්ඩායම තරඟයේ ඉදිරි වට සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. 

වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

තරගාවලියේ ප්‍රථම දිනය – සුමංගල කියැවීම් ශාලාව (පෙ. ව. 8.00-10.00)
ආරම්භය – පෙ. ව. 8.00 – 8.30
වාග් විශාරදන් තේරීමේ තරාගයේ මුලික හැදින්වීම, තරග කොන්දේසි, තරග කරුවන් පිලිබඳ කරනු ලබන විස්තර කිරීම – පෙ. ව. 8.30 – 9.00
තරගකරුවන්ට පැන නගින ගැටලු නිරාකරණය හා සමාරම්භක උත්සවයේ අවසානය – පෙ. ව. 9.00 – 9.30
පළමුවටයේ තරග ආරම්භය – පෙ. ව. 10.00
පළමුවටයේ තරග අවසානය – පෙ. ව. 4.00

සැ. යූ. සමාරම්භක උළෙල සඳහා සියලුම තරග කරුවන් සහ අධ්‍යයනාංශයේ මෙහයවීම් සිදු කරනු ආචාර්යවරයා මේ සඳහා සහභාගී වීම අනිවාර්ය වේ.