මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2017

දිනය – 2017 මාර්තු 02
වේලාව – .ව. 1.00 සිට 8.00 දක්වා
තේමාව – හැකියාවන් උද්දීපනය උදෙසා මාර්ගෝපදේශනය
අරමුණු

 • මෘදු කුසලතා යනු කුමක් ද? හදුන්වා දීම.
 • මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීමේ වැදගත්කම පෙන්වාදීම.
 • මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ අවධානය යොමු කිරීම.
 • විශ්වවිද්‍යාලය වෙත පැමිණෙන නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සතු කුසලතා හදුනා ගැනීමෙන් ඒවා තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සදහා අවස්ථාව සලසා දීම.
 • විෂය දැනුමෙන් මෙන් ම සමාජ ආචාරධර්ම හා සාරධර්මවලින් පරිපූර්ණ වූ ජවයකින් යුතු චරිත සමාජය වෙත ප්‍රදානය කිරීම උදෙසා නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට නිවැරදි මාර්ගෝපදේශනය සැපයීම.
 • මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය උදෙසා ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් සැලසීම.

ව්‍යාපෘති විස්තර
පළමුවන අදියර – ප.ව. 2.00 සිට 3.30 දක්වා
මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් – ක්‍රීඩා ආශ්‍රිතව

 • Lava Crossing
 • Lion Lady and Hunter

දෙවන අදියර – ප.ව. 3.30 සිට 8.00 දක්වා
මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් – ශිෂ්‍ය කුසලතා ආශ්‍රිතව

 • නර්තනය
 • නාට්‍ය
 • ගායනය
 • විවාද හා කථික
 • නිවේදනය

මෙම වැඩසටහනෙන් තේරී පත් වූ සියලුම ජයග්‍රාහකයින් නම්නීකරණ වැඩසටහන අවසානයේ දී පැවත්වනු ලැබූ ‘ප්‍රතිභා අභිනන්දන’ උළෙලේ දී තම දක්ෂතා එළිදක්වනු ලැබිණි. නම්නීකරණ අවසාන වැඩසටහනට නිර්මාණ දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබුවේ සමන් පනාපිටිය මහතා ඇතුළු මාත්‍රා ජන ගී කණ්ඩායම විසින් වන අතර අප විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රථම වසර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ප්‍රසංග අංගය නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයේ ව්‍යාපෘති සමායෝජක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන අමාලි යසින්තා මුණසිංහ මෙණෙවිය විසිනි.

නම්නීකරණ වැඩසටහන 2017
අවසන් අදියර
‘ප්‍රතිභා අභිනන්දන’ උළෙල

2017 මාර්තු 02 වන දින  පවත්වනු ලැබූ ‘හැකියාවන් උද්දීපනය උදෙසා මාර්ගෝපදේශනය’ යන තේමාව යටතේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය මගින් සිදු කළ වැඩසටහනේ දෙවන අදියරේ දී තෝරාගනු ලැබූ නර්තනය නාට්‍ය ගායනය විවාද හා කථික නිවේදනය ශිෂ්‍ය කුසලතා ආශ්‍රිතව තේරී පත් වූ සියලුම ජයග්‍රාහකයින් නම්නීකරණ වැඩසටහන අවසානයේ දී පැවත්වනු ලැබූ ‘ප්‍රතිභා අභිනන්දන’ උළෙලේ දී තම දක්ෂතා එළිදක්වනු ලැබිණි. මෙම නම්නීකරණ අවසාන වැඩසටහනට නිර්මාණ දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබුවේ සමන් පනාපිටිය මහතා ඇතුළු මාත්‍රා ජන ගී කණ්ඩායම විසින් වන අතර අප විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රථම වසර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ප්‍රසංග අංගය නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයේ ව්‍යාපෘති සමායෝජක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන අමාලි යසින්තා මුණසිංහ මෙණෙවිය විසිනි. එමෙන්ම ‘ප්‍රතිභා අභිනන්දන’ උළෙල සියලු සංවිධාන කටයුතු මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය මගින් සිදු කෙරිණි.

පාසල් කාලයේ දී විවිධ කුසලතා එළදක්වමින් ක්‍රියාකරන බොහෝ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විශ්වවිද්‍යාලය වෙත පිවිසුණු පසු ස්වකීය දක්ෂතා පිළිබඳව එතරම් සැලකිල්ලක් නොදක්වන අතර අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පමණක් තම අවධානය යොමු කිරීමට පෙළඹේ. නමුත් අනාගතයේ දී රැකියා ක්ෂේත්‍රය වෙත පියනැගූ විට අධ්‍යාපන සහතිකවලට වඩා වැඩි වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ විෂය ක්ෂේත්‍රයට පරිභාහිරව සිදු කරනු ලැබූ ක්‍රියාකාරකම් සඳහාය. විශේෂයෙන්ම රැකියාවක දී සාමුහිකත්වය අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය නායකත්වය අදහස් හුවමාරු කර කර ගැනීම සභාවක පැකිලීමකින් තොරව කතා කළ හැකි වීම ආදී කුසලතාවලින් යුතුවීම අතිශය වැදගත් වේ. මේ සඳහා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලැබෙන්නේ නිරතුරුවම එවැනි කුසලතා දියුණුවන ක්‍රියාකාරකම් සමග එක්වීමෙනි.

ප්‍රථම වසරට පා තබන නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මෙම යථාර්ථය පසක් කරමින් ඔවුන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා ගමන් කළ යුතු නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වා දීම අපගේ යුතුකමයි. ඒ සඳහා අප ඒකකය අපගේ වගකීම මනාව ඉටුකරමින් නම්නීකරණ වැඩසටහන අවසානය වන විටම ක්‍රියාත්මක වී හමාරය. ‘ප්‍රතිභා අභිනන්දන’ උළෙලේ දී ස්වකීය දක්ෂතා විශ්වවිද්‍යාලයීය වේදිකාව මත ඉදිරිපත් කළ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අප ඒකකය මගින් ඉටු කළ ඒ වගකීමේ ප්‍රතිඵලයයි.