විෂය සංකථන -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා

දේශීය සංස්කෘති අධ්‍යයනය සහ ජනකලා අධ්‍යයනය යන විෂය ඇතුලුව මානව විද්‍යා අධ්‍යයනයන්ට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි මෙවර විෂය සංකථනය පැවැත්වේ.

මාතෘකාව -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා

දේශක -ජනශ්‍රැති පර්යේෂක
මහින්ද කුමාර දළුපොත
කථිකාචාර්ය,
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය

21 වන අඟහරුවාදා පෙ.ව. 10.00 – 12.00

සුමංගල සභා සද්මයේ දී

සිංහල සහ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය

Recent News

Ms. Charitha Marcus has been awarded with the Eda Sagarra medal of excellence
May 10, 2023
Diploma in Writership and Communication Pass List
July 22, 2022
ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හංසමාලා රිටිගහපොල විසින් රචිත නාග කෝකිල කෙටි කතාව
September 1, 2021

Upcoming Events