විචාරකලාවේ ආනන්ද කුමාරස්වාමි ලකුණ

September 30, 2021 @ 10:00 am - 12:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

විචාරකලාවේ ආනන්ද කුමාරස්වාමි ලකුණ මැයෙන් වන දේශනය 2021 සැප්තැම්බර් මස 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා පෙ. ව. 10.00ට පැවත්වේ. දේශනය ජෙ. කථිකාචාර්ය චින්තක රණසිංහ මහතා (සිංහල අධ්‍යයනාංශය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය) විසින් පැවැත්වීමට නියමිතය.

Zoom හරහා සම්බන්ධ වන්න.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 930 6244 0145
Passcode: 156415

මෙහෙයවීම, පීඨ ප්‍රකාශන කමිටුව
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

Details

Date:
September 30, 2021
Time:
10:00 am - 12:00 pm
Event Category: