ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය (Studentpreneur) පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය සංවිධානය කරනු ලබන ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය (Studentpreneur) පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව

👉 2022 අගෝස්තු මස 24 වන බදාදා දින

👉 පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා

👉 ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී

🤩 සියලු ම පීඨ විද්‍යාර්ථින්ට වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී විය හැකිය. 🤩

🛑🛑 අද ම ලියාපදිංචි වන්න. 🛑🛑

https://forms.gle/uivbfUkXBHfuZcPMA

විද්‍යාර්ථියෙක් ව සිටිය දී ම ව්‍යවසායකයකු බවට පත්වීමේ මාර්ගය පිළිබඳව ඔබට මනා අවබෝධයක් ලබාගැනීමට ඔබට ලැබෙන වටිනා අවස්ථාව අත් නොහරින්න.

📌 සැ.යු. :- Entre Club සියලු සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය වේ.