ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය (Studentpreneur) පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ඒකකය සංවිධානය කරනු ලබන ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය (Studentpreneur) පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුව

👉 2022 අගෝස්තු මස 24 වන බදාදා දින

👉 පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා

👉 ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී

🤩 සියලු ම පීඨ විද්‍යාර්ථින්ට වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී විය හැකිය. 🤩

🛑🛑 අද ම ලියාපදිංචි වන්න. 🛑🛑

https://forms.gle/uivbfUkXBHfuZcPMA

විද්‍යාර්ථියෙක් ව සිටිය දී ම ව්‍යවසායකයකු බවට පත්වීමේ මාර්ගය පිළිබඳව ඔබට මනා අවබෝධයක් ලබාගැනීමට ඔබට ලැබෙන වටිනා අවස්ථාව අත් නොහරින්න.

📌 සැ.යු. :- Entre Club සියලු සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය වේ.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023