පුමිතිරි 2021 පළමු වෙළුම – පළමු කලාපය දැන් ඔබ අතට

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සම අවස්ථා කේන්ද්‍රය යටතේ පවතින ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය, සමානතාව හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ ඒකකය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන පුමිතිරි ශාස්ත්‍රිය සංග්‍රහයේ පළමු කලාපය ඩිජිටල් මුහුණුවරකින් කියවීමට පහත සබැඳිය/පින්තුරය ඔස්සේ පිවිසෙන්න.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023