2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු, දෙවන, තෙවන හා සිව්වන වසර පළමු අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර 2023.05.10 වන දින සිට pes.fhss.sjp.ac.lk යන වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව දන්වමි.

විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය ලබා ගැනීමේදී pes.fhss.sjp.ac.lk යන වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස එහි Exams බැනරය Click කර Print Admission අයිකනය Click කිරීම මගින් ලබා ගත හැකි බව වැඩිදුරටත් දන්වමි. (විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයේ ආකෘතියක් ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත)

සැ.යු. – විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය සහතික කර විභාග ශාලාවට රැගෙන ඒම අනිවාර්යය වන අතර, කිසිඳු හේතුවක් මත විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය නොමැතිව හෝ විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයේ නොමැති විෂයන් සඳහා විභාගයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන බව සලකන්න.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023