සුමධුර ධර්ම දෙශනාමය පිංකම

2017 නව වසර විශ්වවිද්‍යාලිය සැමට ආශීර්වාද පතා  “සුමධුර ධර්ම දේශනාමය පිංකමක්” ජනවාරි මස පස්වන දින ප.ව. 5.00 ට විශ්වවිද්‍යාලීය බුදුමැදුර අසලදී පැවැත්වීය. ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පුජ්‍ය දඹර අමිල ස්වාමින්හ් වහන්සේ “බුදුදහමින් ප්‍රකාශිත ජීවිතයක අගය” යන මැයෙන් මෙදින දේශනාව පැවැත්වූ අතර මෙම ධර්ම දේශනාව සංවිධානය,  මානව ශස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය සහ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය විසින් සිදු කරන ලදී.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023