සුමති සම්මාන 2024

සුමති සම්මාන 2024 හොඳම ටෙලිනාට්‍ය ගීත රචනය (මුරුගසං) උදෙසා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ , ජනසන්නිවේදන ආදි විද්‍යාර්ථි සසංකා විතානගේ හට සුභාශංසන පිරිනමමු.