සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා 2021 තරගාවලියෙහි ජයග්‍රාහකයින්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයවීම මත සංවිධානය කරනු ලැබූ ‘සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය’ , Brilliant Minds වැඩසටහනෙහි දෙවැනි එළැඹුමෙහි ජයග්‍රාහකයින් මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබෙනවා.

තරඟාවලියෙහි සම්පූර්ණ විස්තර දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න

සුභාෂා 2021