සුදම් සභාව, ධර්ම කතිකාවත

TV 1 නාලිකාවේ විකාශය වන සුදම් සභාව ධර්ම කතිකාවත මෙවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී මැයි මස 4 වන දින සජීවී පටිහත කිරීම සිදුකෙරේ. කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් පැවැත්වෙන මෙම සුදම් සභාවට පුජ්‍ය දොඩම්පහල රාහුල ස්වාමින්වහන්සේ, විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි, විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පිරිස් සහ ගායක, ඉදුනිල් අන්දරමාන්න සහභාගිවීමට නියමිතය.