සුදම් සභාව, ධර්ම කතිකාවත

TV 1 නාලිකාවේ විකාශය වන සුදම් සභාව ධර්ම කතිකාවත මෙවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී මැයි මස 4 වන දින සජීවී පටිහත කිරීම සිදුකෙරේ. කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් පැවැත්වෙන මෙම සුදම් සභාවට පුජ්‍ය දොඩම්පහල රාහුල ස්වාමින්වහන්සේ, විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි, විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පිරිස් සහ ගායක, ඉදුනිල් අන්දරමාන්න සහභාගිවීමට නියමිතය.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023