සුදම් සභාව, ධර්ම කතිකාවත

TV 1 නාලිකාවේ විකාශය වන සුදම් සභාව ධර්ම කතිකාවත මෙවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී මැයි මස 4 වන දින සජීවී පටිහත කිරීම සිදුකෙරේ. කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් පැවැත්වෙන මෙම සුදම් සභාවට පුජ්‍ය දොඩම්පහල රාහුල ස්වාමින්වහන්සේ, විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි, විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පිරිස් සහ ගායක, ඉදුනිල් අන්දරමාන්න සහභාගිවීමට නියමිතය.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022