සිවුවන වසර සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය (අවසන් වසර නිබන්ධය සම්බන්ධයෙනි)

දයාබර සිසු සිසුවියනි,

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, අවසන් වසර සිසු සිසුවියන්ගේ නිබන්ධය  භාර ගැනීම, පවත්නා තත්වය හමුවේ කල්දැමීමට සිදුවී ඇත.

නමුත් සිසු සිසුවියන්ට හැකියාවක් තිබේනම් එහි විද්‍යුත් පිටපතක් තමන්ගේ අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන තුමාට හෝ තුමියට ලැබීමට සැලැස්විය හැකිය. කෙසේ වුවද ඒ පිළිබඳව අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන තුමා හෝ තුමිය සමග දුරකතන ඔස්සේ සාකච්ජා කර ඔහුගේ උපදෙස් මත කටයුතු කරන්න.

සියලු දෙනාගේම නිබන්ධවල මුද්‍රිත පිටපත් (Hard copies ) භාරගැනීම විශ්වවිද්‍යාලය තුළ අධ්‍යන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව රජයෙන් ලැබෙන උපදෙස් මත සිදුකරනු ලබන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

මේ පිළිබදව කිසියම් ගැටලුවක් තිබේනම් අදාළ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන තුමාට හෝ තුමියට  දුරකතන ඇමතුමක් ලබාදීමෙන් විමසීමක් කරන්න.

සියලු දෙනාට නීරෝගී සුව පතමි.

මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද
පීඨාධිපති
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023