විදුමිණි ගී පැදුර – සුභාවිත ගී වියමනක චමත්කාරය..

2023 මැයි 2 සවස 6ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරය අභියසදී

රෝහණ බෝගොඩ
රෝහණ සිරිවර්ධන
දයාරත්න පෙරේරා
චන්ද්‍රකුමාර කඳනආරච්චි ගායනවේදීන්ගේ හා
යමුනා විනෝදනී ගායනවේදිනියගේ සහභාගීත්වයෙන්..

සංවිධානය බාහිර උපාධි හා විස්තාරිත පාඨමාලා ඒකකය සමඟ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය