මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සිසුන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යභාවය තහවුරු කිරීමේ ලිපි නිකුත් කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සිසුන් සඳහා තම ශිෂ්‍යභාවය  තහවුරු කිරීමේ ලිපියක් මාර්ගගත (Online) ක්‍රමය හරහා ලබාගැනීමට මේ වන විට පහසුකම් සපයා තිබේ. මෙහිදී ඔබගේ අවශ්‍යතාවය (Laptop ණය ලබා ගැනීම සහ වෙනත් ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීම සඳහා) අනුව පහත දැක්වෙන ක්‍රමවේදය හරහා මෙම ලිපිය ලබාගැනීමේ හැකියාව සලසා ඇත්තේ රටෙහි පවතින අයහපත් සෞඛ්‍යය තත්වය මත විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීමේ අපහසුතාවය සලකමිනි.

මාර්ගගත (Online) ක්‍රමය හරහා මෙම ලිපිය ලබා ගැනීමට පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුයි.

1. fhss.sjp.ac.lk වෙබ් ලිපිනය භාවිත කොට මානවශාස්ත්‍ර පීඨ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

2. ඉන් පසු ප්‍රධාන බැනරයට පහළින් දක්වා ඇති “Exam Unit”  මත Click කරන්න. (එමඟින් ඔබ විභාග ඒකකයෙහි වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කෙරෙනු ඇති)

3. විභාග ඒකක වෙබ් අඩවියෙහි ප්‍රධාන මෙනුවෙහි(Main Menu) Student Log In -> Registration වෙත ගමන් කරන්න.

4. ඉන් පසු ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය(Email) සහ මුරපදය(Password) ඇතුළත් කොට ඔබගේ ගිණුම වෙත පිවිසෙන්න.

5. ඔබගේ ගිණුම වෙත පිවිසි පසු එහි ඉහළ ප්‍රධාන මෙනුවෙහි(Main Menu) ඇති Letters මෙනුව වෙත පිවිසෙන්න.

6. මීලඟට එම පිටුවෙහි දක්වා ඇති Conformation for studentship වෙත පිවිසෙන්න.

7. ඔබගේ ශිෂ්‍යභාවය තහවුරු කරන ලිපිය තිරය මත දිස්වනු ඇත. එම ලිපියෙහි අඩංගු QR කේතය ස්කෑන් කිරීම මඟින් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයෙකු බව සහ ශිෂ්‍යභාවය තහවුරු කිරීමේ ලිපියෙහි නිරවද්‍යතාව තහවුරු කරගත හැකිය.

8. එය සත්‍යාපිත ශිෂ්‍ය ගිණුමක් නම් QR කේතය මඟින් පීඨයේ කාර්ය සාධනය සහ ඇගයීමේ සේවාවෙහි(Performance and Evaluation Service) වෙබ් පිටුව හා සම්බන්ධ වන අතර එම ශිෂ්‍ය ගිණුම නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා මෙම දිගුව හා සම්බන්ධ කර ඇති වීඩියෝවෙහි දැක්වෙන පියවර අනුගමනය කරන්න.