මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සියලුම සිසු සිසුවියන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය-දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සමීක්ෂණය

 

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය පළමු වසර (2020 මාර්තු මස නම්නිකරණයට සහභාගී වූ) සිට අවසන් වසර  (අධ්‍යයන වර්ෂ 2015/16) දක්වා වූ සියලුම සිසු සිසුවියන් අරමුණු කරගනිමින් දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට කටයුතු සකසා තිබේ.

එමගින් පීඨයේ සිසු සිසුවියන් උදෙසා අනාගතයේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු සංවිධානය කරගැනීමට ඇති හැකියාව ප්‍රධාන වශයෙන් සලකා බලනු ලැබේ. එසේම සිසු සිසුවියන්ගේ අදහස් සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි ඔවුන් සතු විභවතාව මේ හරහා අවබෝධ කරගැනීමට  බලාපොරොත්තු වේ.

එබැවින් මෙම සමීක්ෂණයට පීඨයේ සියලු සිසු සිසුවියන්ගේ සහභාගිත්වය  බලාපොරොත්තු වන අතර එය ඔවුන්ගේ අනාගත අධ්‍යාපන සුබ සිද්ධිය උදෙසා සිදු කරනු ලබන බව සලකා නිවැරදි තොරතුරු ලබාදෙනු ඇති බව පීඨය  විශ්වාස කරනු ලබයි.

පහත වෙබ් ලින්ක් එක ඔස්සේ මෙම පෝරමයට පිවිස පහසුවෙන් ඔබගේ තොරතුරු ලබාදිය හැකිය.

පෝරමය පිරවීම සඳහා යොමු වන්න>> 

මෙය පිරවීමේදී ගැටළුවක් ඇතිවුවහොත් නැවත අදාළ වෙබ් ලින්ක් එකට ගොස් මුල සිට ආරම්භ කරන්න. නිවැරදි තොරතුරු පමණක් ලබාදී අවසානයේ සබ්මිට් (Submit) කරන්න). ඔබගේ අදහස් දැක්වීමේදී ඔබගේ පහසුව අනුව ඕනෑම භාෂාවක් භාවිතා කලහැකිය.

 

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023