මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ “හරිත වියන වියුණු අඩවිය” (Blog) වෙත නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පිරිසිදු, හරිත හා නව්‍ය ඉගැන්වීම් හා ඉගෙනුම් පරිසරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ආයතනික සංවිධානයකි හරිත කවය (Green Hub). හරිත කවය මගින් මෙහෙයවනු ලබන නවතම අංගයක් වශයෙන් “හරිත වියන වියුණු අඩවිය” (Blog) හැඳින්විය හැකි අතර මෙමගින් පරිසරයට හිතැති නිර්මාණශීලී විද්‍යාර්ථීන්හට තම ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා ඉදිරිපත් කිරිමට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.

ඒ අනුව ඔබ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථීයෙකු නම් හරිත වියන වියුණු අඩවියෙහි පරිසරය හා සබැඳි ශාස්ත්‍රීය රචනා සහ නිර්මාණාත්මක රචනා පළ කිරීමට දැන් අවකාශ සලසා ඇත. මෙහිදී ප්‍රශස්තම ශාස්ත්‍රීය හෝ නිර්මාණාත්මක රචනා වෙනුවෙන් වටිනා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ.

හරිත වියන වෙත නිර්මාණ එවිය හැකි ආකාරය, මාර්ගෝපදේශ සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: http://fhss.sjp.ac.lk/greenhub/harithaviyana/

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023