ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික විභාග ප්‍රථිඵල

රටේ පවතින අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය මත මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යම් මට්ටමකට ප්‍රමාද වෙමින් පවතින අතර මෙතෙක් පීඨයට ලැබී ඇති ලකුණු මත නිකුත් කළ හැකි ප්‍රතිඵල පමණක් අදාල සිසුන්ගේ දැනගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියෙන් පහත දක්වා ඇති ලිංකුව හරහා දැනගැනීමට පහසුකම් සලස්වා ඇති බව මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

පිවිසෙන්න >> 

පවතින ගැටළුකාරී තත්වය හමුවේ වුවද හැකි ඉක්මණින් ප්‍රතිඵල සියල්ල නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව ද පීඨාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023