පළමු වසර සිසුන් සඳහා වන ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය (2020 මාර්තු මස නම්නීකරණය සඳහා සහභාගී වූ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ප්‍රථම වසර සිසුන් (2020.03.13 දින නම්නීකරණය සඳහා සහභාගී වූ) සඳහා මෙතෙක් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ නොකලද පිඨය විසින් ඔවුන් පොදුවේ හැදෑරිය යුතු ඉංග්‍රීසි විෂයයට අදාළව පාඩම් මාලා කිහිපයක් ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය ඔස්සේ සමීප කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම සරල පාඩම් මාලා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය විසින් සකස් කරන ලද අතර කොරෝනා වසංගත අවදානම් කාලය තුල නිවසේ රැඳී සිටින ඔබගේ ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳ දැනුම මෙම දුරස්ථ ඉගෙනුම් අවකාශය ඔස්සේ වර්ධනය කරගැනීමට අවස්ථාව උදාකරදී තිබේ.

මෙම පාඩම් මාලා වෙත නවක ඔබ පිවිසීමේදී ඔබ විසින් ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි අංක භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

ඔබට පහසු ලෙස මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලා සමග සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැකි වීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.

 

ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය සඳහා පිවිසෙන්න

  News & Updates

  මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
  April 2, 2022
  මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
  April 2, 2022
  Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
  March 28, 2022
  චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
  March 27, 2022
  ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
  March 25, 2022