පළමු වසර සිසුන් සඳහා වන ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය (2020 මාර්තු මස නම්නීකරණය සඳහා සහභාගී වූ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ප්‍රථම වසර සිසුන් (2020.03.13 දින නම්නීකරණය සඳහා සහභාගී වූ) සඳහා මෙතෙක් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ නොකලද පිඨය විසින් ඔවුන් පොදුවේ හැදෑරිය යුතු ඉංග්‍රීසි විෂයයට අදාළව පාඩම් මාලා කිහිපයක් ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය ඔස්සේ සමීප කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම සරල පාඩම් මාලා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය විසින් සකස් කරන ලද අතර කොරෝනා වසංගත අවදානම් කාලය තුල නිවසේ රැඳී සිටින ඔබගේ ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳ දැනුම මෙම දුරස්ථ ඉගෙනුම් අවකාශය ඔස්සේ වර්ධනය කරගැනීමට අවස්ථාව උදාකරදී තිබේ.

මෙම පාඩම් මාලා වෙත නවක ඔබ පිවිසීමේදී ඔබ විසින් ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි අංක භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

ඔබට පහසු ලෙස මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලා සමග සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැකි වීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.

 

ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය සඳහා පිවිසෙන්න

  News & Updates

  සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
  February 5, 2023
  විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
  January 17, 2023
  නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
  January 15, 2023
  විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
  January 13, 2023
  නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
  January 13, 2023