උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජියවිද්‍යා පීඨයේ මෙතෙක් ප්‍රථිපල නිකුත් නොකළ පහත උපාධි පාඨමාලා වලට අදාල අතිරේක ලේඛනය.

  • ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව – 2017/2018
  • ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව – 2016/2017 (පුනර්‌)
  • ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව – 2015/2016, 2007/2008 (පුනර්‌)
  • ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාව – 2017/2018, 2016/2017 (පුනර්‌)
  • ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව – 2015/2016 (පුනර්‌)
  • විද්‍යාවේදී ගෞරව තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව – 2017/2018

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023
Discussion with Chinese Delegates and the Faculty of Humanities and Social Sciences
May 17, 2023