ආයතනික පුහුණුව අවසන් කල සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සිවුවන වසර ආයතනික පුහුණුව සාර්ථකව අවසන් කල ඔබ සැමට පළමුවෙන්ම අපගේ සුභාසිංශන එක් කර සිටිමු.

ඔබගේ ආයතනික පුහුණුවට අදාළ වාර්තාපොත (ජ’නලය/Journal) නිවැරදිව සම්පුර්ණ කර ඔබගේ අධ්‍යයනාංශයට භාර දියයුතුය. එසේම එම වාර්තා පොතට අමතරව වෙනත් කිසිඳු අමතර පෝරමයක් ඒසමග භාරදීම අවශ්‍යය නොවේ (ආයතනික පුහුණුවට අදාළ වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් සියලු පෝරමයන් එම වාර්තා පොතේ ඇතුලත් කර තිබේ).

නමුත් නයිටා (NAITA) ආයතනයට අනුයුක්තව පුහුණුව ලබා ගත් සිසුන් මෙහිදී එම ආයතනයේ කොන්දේසි වලට යටත්ව කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

ඔබට යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් ඔබගේ අධ්‍යයනාංශයේ ආයතනික පුහුණුවට අදාළ කටයුතු භාරව සිටින සම්බන්ධිකාරක සමග සම්බන්ධ වන්න.

වැඩිදුර විස්තර: ආයතනික පුහුණු වැඩසටහන 

 

News & Updates

Diploma in Criminology 2023/2024 – Intake 13 – අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024
June 5, 2023
Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023