අංගම්පොර සටන්කලාවේ අභිමානය “අංගම් කෙටිල්ල”

විදුදය අංගම් කලා සංගමය, සංසකෘතික මධ්‍යස්ථානය හා කලා පර්ශදය එකමුතුව සංවිධානය කල අංගම් කෙටිල්ල දෙසැම්බර් මස 6 වන දින ප.ව. 7.00 සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වුනි.  කලාභූෂණ  ජි. කරුණාපාල මහතා, මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා, ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා ආදී විද්වතුන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණු සම්ප්‍රදායික සටන් කලාවේ අභිමානය රැගත් මෙම සංදර්ශනය අංගම් කලාවේ සංස්කෘතිකමය වනාකම, සුවිශේෂිත්වය මැනවින් පෙන්නුම් කළේය.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023