This post is also available in: English

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ දෙවන අධ්‍යයන වාර්ෂිකයේ අධ්‍යයන කටයුතු, සියලුම අධ්‍යයනය වර්ෂ සඳහා (පළමු, දෙවන, තෙවන සහ සිවුවන වසර) 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 02 දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.