ශාස්ත්‍රවේදී සංගීතය ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව 2022/2023 – යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා උපදෙස්

පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට කරුණාකර පහත ලේඛනවල මුල් පිටපත් රැගෙන එන්න.

  • සම්පූර්ණ කරන ලද ප්‍රවේශ පත්‍රය (සහතික කළ)
  • උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පත්‍රිකාව (පුවත්පත් දැන්වීමේ සඳහන් පරිදි සහතික කරන ලද)
  • ජාතික හැඳුනුම්පත
  • බැංකු ලදුපත

සටහන: වාද්‍ය සංගීතය (උදා: සිතාර්, වයලීන් සහ තබ්ලා) අපේක්ෂකයින්ට තමන්ගේම සංගීත භාණ්ඩ භාවිතා කළ හැකිය. නොඑසේ නම් විභාග ශාලාවේදී ද සංගීත භාණ්ඩ සපයනු ලැබේ. සැ.යු. යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයේදී ඔබගේ පිළිතුරු වෙබ් අඩවියේ අප විසින් සපයනු ලබන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය මත පදනම් විය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න (කරුණාකර වෙබ් පිටුවේ ඇති `යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයේ ව්‍යුහය` බොත්තම ක්ලික් කරන්න). එය උතුරු ඉන්දියානු සම්භාව්‍ය සංගීතය විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ය. ලබා දී ඇති ව්‍යුහය අනුගමනය කරන්න. ලබා දී ඇති ව්‍යුහය මත පදනම් වූ පිළිතුරු හැර වෙනත් පිළිතුරු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. (උදා. කර්ණාටක සංගීතය මෙම යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා අදාළ නොවේ.)

NB. உங்கள் பதில்கள் இணையதளத்தில் நாங்கள் வழங்கிய கேள்வி கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் (தயவுசெய்து வலைப்பக்கத்தில் உள்ள `ஆப்டிட்யூட் சோதனையின் அமைப்பு` பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்). இது வட இந்திய பாரம்பரிய இசையுடன் தொடர்புடையது. கொடுக்கப்பட்ட கட்டமைப்பைப் பின்பற்றவும். கொடுக்கப்பட்ட கட்டமைப்பின் அடிப்படையிலான பதில்களைத் தவிர வேறு பதில்களை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம். (எ.கா. கர்நாடக இசை இந்த திறன் தேர்வுக்கு தகுதியற்றது).

NB. Please note that your answers should be based on the question structure provided by us on the website (please click on the `Structure of Aptitude Test` button on the webpage). It is associated with North Indian classical music. Follow the given structure. We will not accept answers other than those based on the structure given. (Eg. Carnatic music is not eligible for this aptitude test).

 

වැඩිදුර විස්තර ලබාගැනීම සඳහා ඔබ වෙත විද්‍යුත් තැපෑල සමග එවා ඇති ඇමුණුම හොඳින් පරීශීලනය කරන්න. විමසීම්: 0112-758391

Fore More Details: Aptitude Test – Department of Music and Creative Technology | Humanities and Social Sciences (sjp.ac.lk)