විශේෂ දැන්වීමයි 2020/2021 පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණය – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ 2022.06.06 වන දින ආරම්භවීමට නියමිතව පැවතියද හදිසියේ ඇති වූ ගංවතුර සහ ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වය, රටේ පවතින ප්‍රවාහන අපහසුතා සහ ශිෂ්‍යයන්ගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ ඉල්ලීම් පදනම්කර ගනිමින් 2022.06.03 වන දින උපකුලපතිතුමා සහ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරුන් සමග පැවති රැස්වීමෙහි තීරණය අනුව 2022.06.11 වන දින දක්වා කල් දමා ඇත.

ඒ අනුව එක් එක් වසර සඳහා වන විභාග පහත සඳහන් දිනවලදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

• තෙවන වසර – 2022.06.11 

• සිව්වැනි වසර – 2022.06.13 

• පළමු වසර – 2022.06.25 

• දෙවන වසර – 2022.07.04

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

 මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

Exam Timetable 2022 First Semester

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023