විශේෂ නිවේදනයයි – 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසරට ලියාපදිංචිවීම සඳහා සුදුසුකම්‌ ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්‌ වෙත

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසරට ලියාපදිංචිවීම සඳහා සුදුසුකම්‌ ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්‌ වෙත.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ අධ්‍යයන වාර දර්ශනයෙහි පළමු වසර සිසුන්ගේ නම්නීකරණ වැඩසටහන 2023 ජනවාරි මුල්‌ සතියට නියමිතව පැවතියද, මෙතෙක්‌ මෙම වසරෙහි පීඨයෙහි ලියාපදිංචිවීමට නියමිත නවක සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය විශ්වවිද්‍යාලයට නිල වශයෙන්‌ ලැබී නොමැති බැවින්‌ එම කටයුතු කල්‌ දැමීමට සිදු වී ඇති බව දන්වමි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්‌ සභාවෙන්‌ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට ලියාපදිංචිවී ඇති ශිෂ්‍යයන්ගේ නාම ලේඛනය විශ්වවිද්‍යාලයට ලැබුණු වහාම අදාළ නම්නීකරණ වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම්‌ කරනු ලැබේ.

ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ විසින්‌ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්‌ සභාවට ලබා දී ඇති විද්‍යුත්‌ තැපැල්‌ ලිපිනය මගින්‌ ඔබ වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන බව වැඩිදුරටත්‌ දන්වමි.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023