වසරේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය – අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත කෘති – විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2022

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 හි වසරේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය යන තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

  • කළු උස මනුස්සයෙක් – ප්‍රින්ස් සේනාධීර (විදර්ශන ප්‍රකාශන)
  • ගිනි සෝමෙ සහ තවත් කෙටිකතා – උපාලි උබයසේකර (සූරිය ප්‍රකාශකයෝ)
  • මං මාවතක මතක මිමිණිල්ල – මලිඳු කාවින්ද කුමාරසිංහ (කර්තෘ ප්‍රකාශන)
  • ජාත්‍යන්තර පාපෝච්චාරණය – එරික් ඉලයප්ආරච්චි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ (පුද්.) සමාගම)
  • වැසිකිළි සෝදන්නාගේ දුව වීම නිසා – මහින්ද රත්නායක (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

වසරේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්‍රහය