අ. පො. ස. උසස් පෙළ විභාගය සාර්ථක අයුරින් නිම කළ ඔබට උණුසුම් සුබ පැතුම්..!

අධ්‍යයන වර්ෂ 2022/2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග කඩයිම සාර්ථක ලෙස නිම කළ ඔබට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් පහත සඳහන් සිවු අවුරුදු ගෞරව උපාධි පාඨමාලා පිරිනමනු ලැබේ. මෙහිදි අධ්‍යයනාංශ 16ක් යටතේ උපාධි පාඨමාලා 35ක් හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවන අතර නව උපාධි පාඨමාලා කිහිපයක් ද මෙවර ආරම්භ වී ඇත. උපාධි අපේක්ෂකයන්හට එම පාඨමාලා, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය දෙකෙන්ම හැදෑරීමට අවකාශ සලසා ඇත.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022