සමාජ විද්‍යා (2017/2018) සහ අපරාධ විද්‍යා (2016) ඩිප්ලෝමා සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය

Awarding Ceremony of Diploma in Sociology (2017/2018) and Diploma in Criminology (2016)
සමාජ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා සමර්පණෝත්සවය (2017/2018)
අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා සමර්පණෝත්සවය (2016)

මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්වනු ලැබූ සමාජ විද්‍යා සහ අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සාර්ථක ලෙස අවසන් කිරීම පිළිබදව ප්‍රථමයෙන් ඔබ වෙත විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුභ පැතුම් පිරිනමමි.

මෙම ඩිප්ලෝම පාඨමාලා අවසන් කල සිසුන් සඳහා අදාල සහතික පත් ප්‍රදානෝත්සවය 2019 මාර්තු මස 19 වන දින ප.ව. 4.00 ට කොළඹ 07, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ ලෝටස් මන්දිරයේදී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම්කර ඇති අතර එදින පෙරවරු 3.00 වන විට එම පරිශ්‍රයට ඔබ පැමිණ සිටිය යුතුය.

ඩිප්ලෝමා සමර්පණොත්සවයේ සියලු වියදම් වෙනුවෙන් ඩිප්ලෝමා ලාභියෙකුගෙන් රු.4,500.00 ක මුදලක් අයකිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, අදාල මුදල් මහජන බැංකුවේ විශ්ව විද්‍යාලයීය ගිණුම් අංක 097-1001-50005005 දරණ ගිණුමට බැරකර, එහි රිසිට්පත හා ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත ද සමග (අයදුම්පත පහතින් ලබාගත හැකිය) 2019.03.05 වන දින වනවිට සහකාර ලේඛකාධිකාරී, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට තැපෑලෙන් හෝ පැමිණ භාරදිය යුතු වේ.

ඩිප්ලෝමා සමර්පණොත්සවයට සහභාගීවන්නන් සඳහා උපදෙස්

ඩිප්ලෝමා ලෝගු ලබා ගැනීම හා නැවත භාර දීම: 2019.03.19 වන දින ප.ව.3.15ට ලෝටස් මන්දිර පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ඇති විශේෂ කවුන්ටරයෙන් ඔබට ලෝගු ලබාගත හැකිවන අතර උත්සවය අවසානයේ සියලුම ලෝගු නැවත එම කවුන්ටරය වෙත භාර දිය යුතුය.

ඩිප්ලෝමා ලාභීන්ගේ පෙරහැර: සියලු ඩිප්ලෝමා ලාභීන් ලබා ගත් ලෝගුව පැළද ස්වකීය පෙරහැර අංකයේ අනුපිළිවෙළට (පෙරහැර අංකය ඉදිරියේදී ලබා දෙනු ඇත) පෙළ ගැසී පෙරහැරේ ගමන් කළ යුතුය. කිසිඳු ඩිප්ලෝමා ධාරියෙකුට උත්සවය අවසන්වන තෙක් තම අසුනෙන් ඉවත්විය නොහැකිය.

ඇඳුම් සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර: ඩිප්ලෝමාලාභී කාන්තාවන් අභිමත වර්ණයක සාරි හෝ ඔසරිවලින් ද පිරිමි ජාතික ඇඳුමින් හෝ ටයි පටිය සහිත යුරෝපීය ඇඳුමින් ද සැරසී පැමිණිය යුතුය. ඉඩකඩ සීමිත බැවින් ඩිප්ලෝමා ලාභියාට අමතරව තවත් එක් අමුත්තෙකුට පමණක් උත්සවය නරුඹීම සඳහා ශාලාව තුළට ප්‍රවිශ්ඨ වීමට ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කෙරේ.

ඩිප්ලෝමා සහතික පිරිනැමීම නිමාව: උත්සවය අවසානයේ තේ පැන් සංග්‍රහයක් පැවැත්වෙන අතර ඔබ දෙපළටම ඒ සඳහා සහභාගී විය හැකි අතර තේ පැන් සංග්‍රහයට අදාල ප්‍රවේශ පත්‍ර ලෝගුව සමග ඔබ වෙත ලබා දෙනු ඇත.

සැලකිය යුතුයි: සහතික පිරිනමන අවස්ථාවේ දී සභා ගර්භය තුළ දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීම හෝ ඡායා රූප ගැනීම සඳහා ජංගම දුරකථන හෝ කැමරා භාවිතා කිරීම, නැගී සිටීම සපුරා තහනම් වේ.

අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා සමර්පණෝත්සවය – 2016 අයදුම්පත>>

අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා සමර්පණෝත්සවය – 2016 වැඩිදුර විස්තර>> 

සමාජ විද්‍යා සමර්පණෝත්සවය- 2017/2018 අයදුම්පත>>

සමාජ විද්‍යා සමර්පණෝත්සවය- 2017/2018 වැඩිදුර විස්තර>>