දුරස්ථ ඉගෙනුම් – Online Learning

Zoom Software

 

මතු ව ඇති කොරෝනා වසංගතය හමුවේ පන්ති කාමරය තුළ මුහුණට මුහුණලා ඉගැන්වීම් හා ඉගෙන ගැනීම් කටයුතු වෙනුවට දුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රම භාවිත කිරීමට සිදු විය. විශ්වවිද්‍යයාලීය දේශන ආදිය පැවැත්වීම සඳහා බොහෝ විට භාවිත කරනු ලබන්නේ සූම් (Zoom)  තාක්ෂණය යි.

 

එබැවින් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලද නවක ඔබ මේ  පිළිබඳ ව දැන සිටීම බෙහෙවින් ම වැදගත් වනු ඇත.

2012 වර්ෂයේ පමණ ලොවට හඳුන්වා දුන් වීඩියෝ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් විශාල පිරිසකට ඒකරාශී වී කටයුතු කළ හැකි තාක්ෂණයක් සහිත ජංගම යෙදවුමකි. මෙය  වැඩි වශයෙන් ප්‍රචලිත වීම ආරම්භ වූයේ කොරෝනා වසංගත සමයෙහි ය. ආයතනික කටයුතු දුරස්ථ ක්‍රම හරහා සිදු කිරීමට යොමු වීම ඊට හේතුව යි.

විශ්වවිද්‍යාල හා පාසැල් අධ්‍යාපනය සඳහා ද මෙම තාක්ෂණය භාවිත කිරීම ඒ සමග ම ආරම්භ විය. දැනට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අභ්‍යන්තර මෙන්ම බාහිර ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු වැඩි වශයෙන් මේ හරහා සිදු කරයි.

 

 

ඔබ සතුව  ඇති ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය අනුව Google Play, App Store හෝ  AppGallery – Huawei වෙත ගොස් Zoom යනුවෙන් සර්ච් කර මෙම යෙදවුම බාගත කර ගැනීමට පහසුකම් ඇත. පසුව එය ඔබගේ දුරකථනය වෙත ස්ථාපනය කර ගත යුතු ය. Zoom තුළ ඔබට එකවුන්ට් එකක් සාදා ගත හැකි අතර, ඒ හරහා මීටින්වලට සම්බන්ධ වීමට හා මීටින් සංවිධානය කිරීමට ඔබට හැකි ය. කිසියම් කෙනෙකු විසින් සකස් කරන ලද මීටින් එකක් සඳහා සහභාගී වීමට ඔබට Zoom එකවුන්ට් එකක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ. එ සඳහා අදාළ යෙදවුම ඔබගේ දුරකථනය තුළ ස්ථාපනය වී තිබීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.

එහෙත් ඔබ විසින් කිසියම් පිරිසක් සඳහා හමුවක් Zoom හරහා සංවිධානය කරන්නේ නම් ඒ සඳහා Zoom එකවුන්ට් එකක් සාදා තිබීම අනිවාර්ය වේ.

පහත පියවර අනුගමනය කිරීම මඟින් ඔබට Zoom එකවුන්ට් එකක් සාදා ගත හැකි ය.

  • Zoom ජංගම යෙදවුම බාගත කර ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය වෙත ස්ථාපනය කර ගන්න
  • ඒ වෙත ගොස් එය ඕපන් කරන්න
  • එවිට ලැබෙන සයින් ඉන් බටන්  එක මත ක්ලික් කරන්න
  • ඔබගේ ඊ මේල් ලිපිනය හා මුරපදය ලබා දී සයින් ඉන් වන්න
  • එවිට ඔබගේ නමින් Zoom එකවුන්ට් එකක් සෑදේ
  • ඉන් අනතුරු ව එහි ඇති ටැබ්වලට ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සැකසුම් කර ගත හැකි ය.