අතිනත: වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන

December 22, 2022 @ 10:00 am - 11:30 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් 2023 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත මානව විද්‍යා දිනය හා සමගාමීව සංවිධානය කරනු ලබන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සුන්දරත්වය වෙනුවෙන් ස්වකීය මෙහෙවර ඉටුකරන සේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන 2022 දෙසැම්බර් මස 22 වැනි දා පෙරවරු 10.00 සිට ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරයේ S21-B ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.

Details

Date:
December 22, 2022
Time:
10:00 am - 11:30 pm
Event Category: